Tag: EU proposes 750 billion Euro fund to recover economy